Zdravé zuby

zdravé zuby

Projekt „Zdravé zuby„ je součástí výchovy ke zdraví na 1. stupni naší základní školy. Škola tak má možnost systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Cílem tohoto programu je zlepšení zubního zdraví u dětí. Jde o nejdéle realizovaný projekt pro děti mladšího školního věku v oblasti prevence zubního kazu, ale i v oblasti ochrany zdraví v ČR. V hodinách výuky zubního zdraví se děti dozví, jak mohou své zuby před vznikem kazu chránit. Ve škole jsou pro děti z 1. – 5. tříd připraveny pracovní listy, které interaktivním způsobem a poutavě přiblíží dětem problematiku zubního zdraví (omalovánky, soutěže, hry, kvizy apod.), diplomy, internetové stránky Do projektu je škola zapojena již 9 let, probíhá 1x ročně v rozsahu 2 hodin. Více informací o projektu se dozvíte na www.zdravezuby.cz V září navštívil naší školu student Stomatologické fakulty v Praze. Připravil si pro děti názorné ukázky péče o chrup. Děti si vyzkoušely pod odborným dohledem vyčistit svoje zoubky. Můžete se podívat na fotografie z této akce.

zdravé zuby 5 zásad pro zdravé zuby celé rodiny

Něco o správném čištění zubů

Žvýkačka zubům svědčí