Zaměstnanci naší školy

VEDENÍ ŠKOLY
ředitel: PaeDr. Richard Smola
zástupkyně ředitele: Mgr. Daniela Urbánková


UČITELÉ

vedoucí učitelka:
Mgr. Ladislava Jansová

učitelky:
Mgr. Hana Kaňková - tř. uč. 1.C
Mgr. Radka Hambergerová - tř. uč. 2.C
Mgr. Šárka Chmelíková - tř. uč. 3.C
Mgr. Ladislava Jansová - tř. uč. 4.D
Mgr. Lenka Hofmanová - tř. uč. 5.D
Mgr. Jindra Lejsková - učitelka
Petra Orošová - učitelka, asistent pedagoga
Ing. Jana Panceová - asistent pedagoga
 


vychovatelky školní družiny: 
Zdeňka Růžičková - vychovatelka ŠD
Hana Habartová - vychovatelka ŠD, asistent pedagoga

pracovníci školní jídelny
vedoucí školní jídelny: Jana Potočová
vedoucí kuchařka: Miloslava Rubášová
kuchařky: Terezie Lokajová, Ludmila Michaliková

provozní zaměstnanci
školník: Jan Vachoušek
uklízečky: Jana Švecová, Bohuslava Hammerbauerová