Zaměstnanci naší školy

VEDENÍ ŠKOLY
ředitel: PaeDr. Richard Smola
zástupkyně ředitele: Mgr. Daniela Urbánková


UČITELÉ

vedoucí učitelka:
Mgr. Hana Hasnedlová tř.uč.2.tř.

učitelé 1. stupně:
Mgr. Eva Brejchová tř.uč.1.tř.
Mgr. Monika Čermáková tř.uč.3.tř.
Mgr. Danuše Kratochvílová tř.uč.4.tř.
Mgr. Markéta Kovárnová tř.uč.5.tř.Mgr. Roman Lupíšek - bez třídnictví
Mgr. Aleš Jahoda - bez třídnictví
Mgr. Anna Zahradníková - MD


učitel náboženství: Mgr. Vojtěch Šmídl
asistentka pedagoga: Bc. Stanislava Ptáčková
asistentka pedagoga: Alena Frančíková

vychovatelky školní družiny:
Iva Fabšicová 1. oddělení
Pavla Vaníková 2. oddělení

Pracovníci školní jídelny
vedoucí školní jídelny: Jana Potočová
vedoucí kuchařka: Miloslava Rubášová
kuchařky: Terezie Lokajová, Ludmila Michaliková

Provozní zaměstnanci
školník: Jan Vachoušek
uklízečky: Jana Švecová, Bohuslava Hammerbauerová

E-mailové adresy
Chcete nás kontaktovat? Zde najdete e-mailové adresy pedagogického sboru.