Zájmové činnosti ve školní družině

úterý: Keramická dílna
14.00 – 15.00 hod.
pí. Habartová