Výuka Šumavou

  Pod vedením občanského sdružení Přátelé Šumavy se naše škola podílí na vytvoření regionálního projektu Výuka Šumavou.   Obsahem této plánové akce je mapování paměti míst. Žáci školy budou vytvářet fotografickou dokumentaci takových míst v okolí své školy, kterou bude možné srovnat s historickými fotografiemi. Žáci se dozvědí, jak fotit krajinu, jak se vyvíjelo její osídlení, naučí se vnímat minulost v souvislostech.   Děti by se v rámci projektu měly nejen stručně seznámit s technikami fotografování krajiny, ale také se naučit pracovat se skenerem, počítačem, diktafonem a další technikou. Součástí celého projektu bude ještě řada doprovodných programů, a to nejen pro žáky, ale i pro učitele, kteří si dále prohloubí základy projektového vyučování. Po dokumentační práci v terénu bude následovat prezentace výsledků v rámci výstav či publikací porovnávajících současnost a minulost prostřednictvím fotografií.   Vedením projektu byli pověřeni R. Lupíšek a M. Reindl. Na práci se podílí skupina 15 žáků a žákyň ze sedmého a osmého ročníku. V současné době jsou seznamováni s projektem a jeho cíli. Probíhá sběr fotografického materiálu a žáci prošli elearningovým kurzem, který byl vytvořen přímo pro tento projekt. Ukázku tohoto kurzu si můžete prohlédnout na stránkách http://www.krajinazaskolou.cz. vyuka Šumavou

Internetové odkazy: http://krajinazaskolou.cz

Ukázka

Na první ukázce se můžete přesvědčit, že vznikající práce je skutečně jedinečná, v našem regionu první svého druhu. Prolnutí staré a nové fotografie říkáme "prolínačka". Podívejte se na první z nich. Mlýn Pelant

Práce na projektu úspěšně pokračuje

Jak plyne čas, náš projekt se rozrostl o další prolínačky. Nasbírali jsme s našimi žáky další fotografie, odebrali se na mnoho zajímavých míst v Sušici a nestačili jsme se divit, jak za několik let se změnila nejen krajina ale i obyvatelé našeho města. Přejeme Vám hodně zážitků při prohlídce naší práce.