VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1942 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1089 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    752 x
School things 3. Roman Lupíšek    878 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    621 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    740 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    687 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    893 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    739 x
Sports 4. Roman Lupíšek    757 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    761 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    934 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    640 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    794 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    586 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    511 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    609 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    687 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    658 x
Health 4. Roman Lupíšek    628 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    685 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    573 x
My house 4. Roman Lupíšek    731 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    485 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    520 x
USA 7. Milan Reindl    592 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    511 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    683 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    520 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    539 x
Australia 9. Milan Reindl    530 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    561 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    461 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    554 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    480 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    566 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    440 x
The town 4. Roman Lupíšek    577 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    529 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    475 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    488 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    538 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    483 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    505 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    430 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    518 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    662 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    502 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    455 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    448 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    585 x
Face 3. Roman Lupíšek    595 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    545 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    503 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    596 x
My family 3. Roman Lupíšek    713 x
School 5. Roman Lupíšek    537 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    483 x
My house 7. Milan Reindl    494 x
Time 5. Roman Lupíšek    562 x
Body 3. Roman Lupíšek    583 x
Weather 4. Roman Lupíšek    537 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    476 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    576 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    536 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    549 x
Months 4. Roman Lupíšek    531 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    488 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    462 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    416 x
Articles 7. Milan Reindl    463 x
Music 7. Milan Reindl    481 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    430 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    463 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    453 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    478 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    551 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    577 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    467 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    500 x
Cooking 6. Milan Reindl    452 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    445 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    401 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    528 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    602 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    444 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    477 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    493 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    438 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    423 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    514 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    456 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    451 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    449 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    529 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    403 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    400 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    509 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    416 x
Toys 3. Roman Lupíšek    499 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    829 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    651 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    690 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    491 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    504 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    622 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    536 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    469 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    478 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    460 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    640 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    468 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    743 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    504 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    513 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    549 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    497 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    520 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    606 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    512 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    489 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    546 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    482 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    476 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    530 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    463 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    455 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    475 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    437 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    517 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    510 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    412 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    415 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    549 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    446 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    510 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    466 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    503 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    489 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    515 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    517 x
Složení látek 8. Milan Reindl    456 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    427 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    423 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    384 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    367 x
Halogeny 9. Milan Reindl    377 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    394 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    381 x
Alkany 9. Milan Reindl    388 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    340 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    358 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    355 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    380 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    373 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    372 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    365 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    341 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    359 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    381 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    654 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    620 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    465 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    456 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    457 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    430 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    422 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    467 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    452 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    414 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    423 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    409 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    419 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    428 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    391 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    428 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    421 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    439 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    476 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    433 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    401 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    381 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    374 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    390 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    381 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    380 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    393 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    380 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    466 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    376 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    377 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    378 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    379 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    474 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    433 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    377 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    363 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    371 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    407 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    385 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    368 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    360 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    400 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    430 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    383 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    355 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    368 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    361 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    366 x
Banka 9. Květoslava Vránová    394 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    363 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    362 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    354 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    361 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    358 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    375 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    385 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    378 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    435 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    374 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    614 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    552 x
Houby 4. Zdislava Nováková    522 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    460 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    490 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    484 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    413 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    409 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    439 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    424 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    511 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    403 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    441 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    440 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    453 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    466 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    420 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    491 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    491 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    626 x