VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1640 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    847 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    561 x
School things 3. Roman Lupíšek    650 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    433 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    574 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    482 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    603 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    554 x
Sports 4. Roman Lupíšek    546 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    552 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    708 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    445 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    582 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    421 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    358 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    390 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    516 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    465 x
Health 4. Roman Lupíšek    450 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    502 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    381 x
My house 4. Roman Lupíšek    512 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    333 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    352 x
USA 7. Milan Reindl    425 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    342 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    497 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    354 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    378 x
Australia 9. Milan Reindl    375 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    380 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    299 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    396 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    329 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    400 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    300 x
The town 4. Roman Lupíšek    388 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    365 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    325 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    328 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    362 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    319 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    347 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    268 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    373 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    432 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    346 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    304 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    301 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    394 x
Face 3. Roman Lupíšek    409 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    367 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    325 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    412 x
My family 3. Roman Lupíšek    522 x
School 5. Roman Lupíšek    375 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    327 x
My house 7. Milan Reindl    332 x
Time 5. Roman Lupíšek    396 x
Body 3. Roman Lupíšek    415 x
Weather 4. Roman Lupíšek    367 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    319 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    409 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    373 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    376 x
Months 4. Roman Lupíšek    359 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    320 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    302 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    265 x
Articles 7. Milan Reindl    299 x
Music 7. Milan Reindl    325 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    275 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    304 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    291 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    316 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    395 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    419 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    315 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    347 x
Cooking 6. Milan Reindl    300 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    289 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    258 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    359 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    408 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    279 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    317 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    341 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    292 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    277 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    351 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    309 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    289 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    303 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    359 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    259 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    268 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    339 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    273 x
Toys 3. Roman Lupíšek    334 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    634 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    471 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    503 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    325 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    344 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    449 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    375 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    314 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    318 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    314 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    459 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    314 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    562 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    340 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    353 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    381 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    336 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    361 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    435 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    356 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    321 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    368 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    323 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    314 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    360 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    299 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    317 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    312 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    282 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    351 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    350 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    258 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    258 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    372 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    286 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    341 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    306 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    340 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    351 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    377 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    392 x
Složení látek 8. Milan Reindl    332 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    306 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    308 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    273 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    261 x
Halogeny 9. Milan Reindl    271 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    269 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    275 x
Alkany 9. Milan Reindl    274 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    239 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    253 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    250 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    264 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    259 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    255 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    253 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    226 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    241 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    275 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    525 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    496 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    341 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    341 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    347 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    312 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    310 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    339 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    339 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    303 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    307 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    298 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    300 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    316 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    277 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    316 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    307 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    335 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    351 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    331 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    289 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    275 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    266 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    296 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    270 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    270 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    278 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    267 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    337 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    260 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    259 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    260 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    269 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    360 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    324 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    264 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    252 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    260 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    287 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    274 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    280 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    251 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    288 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    317 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    272 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    243 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    252 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    248 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    255 x
Banka 9. Květoslava Vránová    283 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    254 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    259 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    251 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    246 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    249 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    265 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    278 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    274 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    328 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    262 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    502 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    421 x
Houby 4. Zdislava Nováková    407 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    338 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    369 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    359 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    293 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    296 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    334 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    304 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    399 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    283 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    329 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    336 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    340 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    356 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    307 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    373 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    349 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    506 x