VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    2258 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1361 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    977 x
School things 3. Roman Lupíšek    1145 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    848 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    945 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    957 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    1229 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    976 x
Sports 4. Roman Lupíšek    1008 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    968 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    1229 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    866 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    1047 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    803 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    710 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    857 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    901 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    912 x
Health 4. Roman Lupíšek    863 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    906 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    801 x
My house 4. Roman Lupíšek    976 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    715 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    716 x
USA 7. Milan Reindl    808 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    714 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    924 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    729 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    758 x
Australia 9. Milan Reindl    730 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    787 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    676 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    778 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    693 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    796 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    662 x
The town 4. Roman Lupíšek    851 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    762 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    680 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    720 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    789 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    701 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    706 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    631 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    729 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    910 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    737 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    693 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    659 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    807 x
Face 3. Roman Lupíšek    918 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    758 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    717 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    820 x
My family 3. Roman Lupíšek    944 x
School 5. Roman Lupíšek    741 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    688 x
My house 7. Milan Reindl    687 x
Time 5. Roman Lupíšek    807 x
Body 3. Roman Lupíšek    797 x
Weather 4. Roman Lupíšek    750 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    673 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    796 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    753 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    784 x
Months 4. Roman Lupíšek    745 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    697 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    664 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    613 x
Articles 7. Milan Reindl    671 x
Music 7. Milan Reindl    690 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    627 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    662 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    652 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    706 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    776 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    782 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    668 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    762 x
Cooking 6. Milan Reindl    694 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    647 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    588 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    715 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    821 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    664 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    673 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    698 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    625 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    617 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    747 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    653 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    646 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    635 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    743 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    600 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    601 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    736 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    612 x
Toys 3. Roman Lupíšek    710 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    1044 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    854 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    903 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    715 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    720 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    827 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    741 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    674 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    680 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    659 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    835 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    673 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    943 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    736 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    726 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    786 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    735 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    722 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    801 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    703 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    696 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    745 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    685 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    678 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    745 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    659 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    635 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    666 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    633 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    722 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    725 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    617 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    605 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    762 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    655 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    714 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    670 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    708 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    684 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    686 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    647 x
Složení látek 8. Milan Reindl    612 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    598 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    597 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    563 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    523 x
Halogeny 9. Milan Reindl    540 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    548 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    581 x
Alkany 9. Milan Reindl    560 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    495 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    528 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    504 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    546 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    514 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    518 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    539 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    492 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    521 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    530 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    825 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    766 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    611 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    606 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    606 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    574 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    570 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    622 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    597 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    588 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    578 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    562 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    585 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    571 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    603 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    575 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    576 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    601 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    665 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    580 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    564 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    543 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    526 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    531 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    539 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    546 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    548 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    546 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    625 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    535 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    539 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    542 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    528 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    629 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    585 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    535 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    529 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    527 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    573 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    549 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    529 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    546 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    563 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    574 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    550 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    520 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    521 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    531 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    512 x
Banka 9. Květoslava Vránová    552 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    530 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    549 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    522 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    501 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    521 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    534 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    552 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    530 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    588 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    534 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    813 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    810 x
Houby 4. Zdislava Nováková    659 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    627 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    629 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    644 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    579 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    581 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    598 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    565 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    697 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    546 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    599 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    589 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    598 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    643 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    585 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    677 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    670 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    800 x