VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1689 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    882 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    597 x
School things 3. Roman Lupíšek    688 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    470 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    607 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    525 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    650 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    582 x
Sports 4. Roman Lupíšek    591 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    584 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    739 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    471 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    624 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    446 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    383 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    418 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    542 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    502 x
Health 4. Roman Lupíšek    480 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    535 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    418 x
My house 4. Roman Lupíšek    552 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    361 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    384 x
USA 7. Milan Reindl    449 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    366 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    529 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    384 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    403 x
Australia 9. Milan Reindl    400 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    404 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    326 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    422 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    359 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    426 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    323 x
The town 4. Roman Lupíšek    417 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    396 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    351 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    355 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    388 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    342 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    374 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    299 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    399 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    467 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    368 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    331 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    325 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    428 x
Face 3. Roman Lupíšek    439 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    400 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    354 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    449 x
My family 3. Roman Lupíšek    553 x
School 5. Roman Lupíšek    400 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    356 x
My house 7. Milan Reindl    356 x
Time 5. Roman Lupíšek    431 x
Body 3. Roman Lupíšek    443 x
Weather 4. Roman Lupíšek    397 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    351 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    435 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    399 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    412 x
Months 4. Roman Lupíšek    388 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    351 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    330 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    289 x
Articles 7. Milan Reindl    325 x
Music 7. Milan Reindl    357 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    298 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    330 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    319 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    349 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    423 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    444 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    345 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    375 x
Cooking 6. Milan Reindl    322 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    322 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    282 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    386 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    441 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    304 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    353 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    368 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    318 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    304 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    378 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    335 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    321 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    334 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    386 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    284 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    291 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    376 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    302 x
Toys 3. Roman Lupíšek    362 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    669 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    502 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    527 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    346 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    369 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    477 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    401 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    340 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    348 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    341 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    490 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    338 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    588 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    367 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    376 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    411 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    360 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    386 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    466 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    379 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    351 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    396 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    348 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    344 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    389 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    331 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    346 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    341 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    305 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    373 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    383 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    282 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    289 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    398 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    313 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    367 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    332 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    366 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    374 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    395 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    419 x
Složení látek 8. Milan Reindl    361 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    328 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    328 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    293 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    280 x
Halogeny 9. Milan Reindl    290 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    288 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    293 x
Alkany 9. Milan Reindl    293 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    258 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    273 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    269 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    286 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    285 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    279 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    272 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    249 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    266 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    294 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    544 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    514 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    365 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    360 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    366 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    331 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    331 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    360 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    364 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    322 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    327 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    318 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    321 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    340 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    294 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    336 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    327 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    353 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    374 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    350 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    308 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    293 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    286 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    315 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    292 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    289 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    296 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    287 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    360 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    285 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    283 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    283 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    292 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    379 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    342 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    288 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    273 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    285 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    312 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    300 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    299 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    271 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    309 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    342 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    289 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    262 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    269 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    271 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    279 x
Banka 9. Květoslava Vránová    304 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    272 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    278 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    267 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    271 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    268 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    286 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    296 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    293 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    348 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    284 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    523 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    446 x
Houby 4. Zdislava Nováková    432 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    364 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    388 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    385 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    315 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    315 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    352 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    329 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    415 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    307 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    349 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    354 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    356 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    374 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    327 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    395 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    377 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    529 x