VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    2163 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1283 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    909 x
School things 3. Roman Lupíšek    1071 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    782 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    882 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    874 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    1140 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    901 x
Sports 4. Roman Lupíšek    924 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    901 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    1140 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    799 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    975 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    730 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    644 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    774 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    833 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    836 x
Health 4. Roman Lupíšek    793 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    837 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    732 x
My house 4. Roman Lupíšek    902 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    641 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    648 x
USA 7. Milan Reindl    736 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    652 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    849 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    657 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    697 x
Australia 9. Milan Reindl    664 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    708 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    599 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    708 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    622 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    718 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    587 x
The town 4. Roman Lupíšek    765 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    692 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    610 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    638 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    709 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    639 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    639 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    569 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    657 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    826 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    654 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    616 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    588 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    743 x
Face 3. Roman Lupíšek    822 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    699 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    649 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    757 x
My family 3. Roman Lupíšek    871 x
School 5. Roman Lupíšek    679 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    625 x
My house 7. Milan Reindl    631 x
Time 5. Roman Lupíšek    744 x
Body 3. Roman Lupíšek    732 x
Weather 4. Roman Lupíšek    686 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    616 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    735 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    697 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    706 x
Months 4. Roman Lupíšek    680 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    642 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    605 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    555 x
Articles 7. Milan Reindl    614 x
Music 7. Milan Reindl    623 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    574 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    607 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    600 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    650 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    710 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    725 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    609 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    677 x
Cooking 6. Milan Reindl    609 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    583 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    531 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    654 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    761 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    609 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    614 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    641 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    569 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    556 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    669 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    597 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    590 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    584 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    677 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    545 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    544 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    676 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    555 x
Toys 3. Roman Lupíšek    650 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    985 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    803 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    848 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    660 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    666 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    775 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    689 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    618 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    626 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    603 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    776 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    620 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    891 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    669 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    672 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    732 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    681 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    666 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    747 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    652 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    642 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    691 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    629 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    624 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    692 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    609 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    582 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    613 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    581 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    667 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    656 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    563 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    551 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    707 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    599 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    659 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    615 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    656 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    630 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    640 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    604 x
Složení látek 8. Milan Reindl    563 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    556 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    538 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    496 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    477 x
Halogeny 9. Milan Reindl    496 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    501 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    520 x
Alkany 9. Milan Reindl    515 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    452 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    478 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    459 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    499 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    470 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    474 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    494 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    447 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    471 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    482 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    772 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    725 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    569 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    565 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    563 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    534 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    530 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    580 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    556 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    547 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    536 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    519 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    540 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    527 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    554 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    534 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    532 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    556 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    612 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    535 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    522 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    502 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    484 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    485 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    493 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    502 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    509 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    504 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    581 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    496 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    494 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    500 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    487 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    585 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    542 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    492 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    485 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    484 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    530 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    506 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    481 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    504 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    518 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    533 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    506 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    478 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    482 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    485 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    470 x
Banka 9. Květoslava Vránová    510 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    485 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    505 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    478 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    462 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    479 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    493 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    509 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    491 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    544 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    491 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    751 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    762 x
Houby 4. Zdislava Nováková    613 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    579 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    585 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    596 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    532 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    531 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    554 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    521 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    638 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    500 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    554 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    543 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    549 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    579 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    529 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    616 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    612 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    747 x