VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1827 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    990 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    670 x
School things 3. Roman Lupíšek    787 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    550 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    665 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    602 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    757 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    662 x
Sports 4. Roman Lupíšek    667 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    692 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    838 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    552 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    718 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    503 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    436 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    478 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    604 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    578 x
Health 4. Roman Lupíšek    556 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    608 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    492 x
My house 4. Roman Lupíšek    635 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    415 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    441 x
USA 7. Milan Reindl    510 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    415 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    597 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    457 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    462 x
Australia 9. Milan Reindl    457 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    461 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    381 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    485 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    412 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    487 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    367 x
The town 4. Roman Lupíšek    491 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    444 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    400 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    412 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    451 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    399 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    424 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    351 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    448 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    548 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    421 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    378 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    373 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    494 x
Face 3. Roman Lupíšek    508 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    464 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    415 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    515 x
My family 3. Roman Lupíšek    633 x
School 5. Roman Lupíšek    461 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    406 x
My house 7. Milan Reindl    414 x
Time 5. Roman Lupíšek    483 x
Body 3. Roman Lupíšek    509 x
Weather 4. Roman Lupíšek    465 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    409 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    498 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    457 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    474 x
Months 4. Roman Lupíšek    449 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    406 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    385 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    337 x
Articles 7. Milan Reindl    376 x
Music 7. Milan Reindl    404 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    348 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    380 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    365 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    403 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    480 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    509 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    396 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    430 x
Cooking 6. Milan Reindl    368 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    366 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    328 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    442 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    505 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    354 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    399 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    425 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    373 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    354 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    432 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    390 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    372 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    387 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    442 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    337 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    340 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    437 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    354 x
Toys 3. Roman Lupíšek    418 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    732 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    557 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    594 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    399 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    418 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    537 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    453 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    389 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    401 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    390 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    554 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    386 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    650 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    418 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    428 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    461 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    415 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    436 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    519 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    425 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    405 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    451 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    400 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    390 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    439 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    377 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    390 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    388 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    355 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    426 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    432 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    326 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    332 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    457 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    358 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    418 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    377 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    418 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    419 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    438 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    459 x
Složení látek 8. Milan Reindl    397 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    363 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    362 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    328 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    310 x
Halogeny 9. Milan Reindl    321 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    326 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    324 x
Alkany 9. Milan Reindl    334 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    289 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    305 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    304 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    320 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    316 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    317 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    304 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    280 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    299 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    326 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    588 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    562 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    409 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    403 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    406 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    374 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    368 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    406 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    400 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    356 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    368 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    353 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    360 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    374 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    331 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    372 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    363 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    385 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    413 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    383 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    342 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    327 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    320 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    345 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    327 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    323 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    334 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    324 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    407 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    323 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    317 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    315 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    325 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    418 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    377 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    322 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    307 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    318 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    346 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    331 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    328 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    305 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    345 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    374 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    327 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    295 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    304 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    304 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    315 x
Banka 9. Květoslava Vránová    339 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    307 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    310 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    299 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    308 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    304 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    318 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    329 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    326 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    381 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    317 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    567 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    489 x
Houby 4. Zdislava Nováková    470 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    402 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    425 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    419 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    350 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    348 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    389 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    369 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    453 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    348 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    382 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    387 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    386 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    410 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    365 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    433 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    410 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    564 x