VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1975 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1117 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    774 x
School things 3. Roman Lupíšek    910 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    644 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    757 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    711 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    918 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    759 x
Sports 4. Roman Lupíšek    782 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    784 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    972 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    662 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    817 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    608 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    525 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    633 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    709 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    687 x
Health 4. Roman Lupíšek    655 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    707 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    590 x
My house 4. Roman Lupíšek    755 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    505 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    535 x
USA 7. Milan Reindl    615 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    531 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    709 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    541 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    564 x
Australia 9. Milan Reindl    549 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    583 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    481 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    579 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    503 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    585 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    460 x
The town 4. Roman Lupíšek    605 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    552 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    494 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    505 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    561 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    507 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    524 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    452 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    541 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    688 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    528 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    477 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    472 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    610 x
Face 3. Roman Lupíšek    618 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    564 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    525 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    619 x
My family 3. Roman Lupíšek    732 x
School 5. Roman Lupíšek    557 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    505 x
My house 7. Milan Reindl    511 x
Time 5. Roman Lupíšek    586 x
Body 3. Roman Lupíšek    605 x
Weather 4. Roman Lupíšek    562 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    497 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    600 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    561 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    572 x
Months 4. Roman Lupíšek    553 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    508 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    481 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    436 x
Articles 7. Milan Reindl    486 x
Music 7. Milan Reindl    502 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    451 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    484 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    475 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    500 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    572 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    599 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    487 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    522 x
Cooking 6. Milan Reindl    473 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    464 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    419 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    548 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    622 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    465 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    495 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    514 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    457 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    442 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    532 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    474 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    473 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    469 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    550 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    422 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    424 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    531 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    436 x
Toys 3. Roman Lupíšek    518 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    849 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    673 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    711 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    514 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    524 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    648 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    560 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    493 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    502 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    479 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    663 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    490 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    763 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    525 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    539 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    574 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    518 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    542 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    623 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    534 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    509 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    570 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    500 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    497 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    551 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    483 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    468 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    496 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    459 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    538 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    532 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    433 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    436 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    577 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    467 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    535 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    491 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    526 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    513 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    537 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    528 x
Složení látek 8. Milan Reindl    472 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    446 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    442 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    400 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    384 x
Halogeny 9. Milan Reindl    393 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    414 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    401 x
Alkany 9. Milan Reindl    412 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    357 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    376 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    370 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    397 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    385 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    388 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    382 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    357 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    376 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    398 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    667 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    635 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    478 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    468 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    472 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    443 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    437 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    479 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    466 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    428 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    436 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    424 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    436 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    439 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    411 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    442 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    433 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    458 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    494 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    446 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    421 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    399 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    386 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    404 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    395 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    399 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    409 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    399 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    482 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    393 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    394 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    396 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    393 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    488 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    447 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    393 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    384 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    385 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    422 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    399 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    382 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    381 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    418 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    441 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    400 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    373 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    385 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    378 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    378 x
Banka 9. Květoslava Vránová    409 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    384 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    380 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    373 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    373 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    376 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    391 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    405 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    391 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    446 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    391 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    637 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    573 x
Houby 4. Zdislava Nováková    534 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    475 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    499 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    505 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    427 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    427 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    455 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    437 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    529 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    418 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    457 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    453 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    465 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    481 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    437 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    509 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    507 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    643 x