VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    2222 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1338 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    955 x
School things 3. Roman Lupíšek    1125 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    827 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    926 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    924 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    1194 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    951 x
Sports 4. Roman Lupíšek    975 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    946 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    1205 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    846 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    1024 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    777 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    690 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    828 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    880 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    887 x
Health 4. Roman Lupíšek    839 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    882 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    782 x
My house 4. Roman Lupíšek    956 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    688 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    693 x
USA 7. Milan Reindl    785 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    694 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    900 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    705 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    739 x
Australia 9. Milan Reindl    709 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    757 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    647 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    756 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    669 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    765 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    636 x
The town 4. Roman Lupíšek    819 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    743 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    658 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    692 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    762 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    682 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    686 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    612 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    706 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    880 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    713 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    669 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    635 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    787 x
Face 3. Roman Lupíšek    880 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    743 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    697 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    804 x
My family 3. Roman Lupíšek    924 x
School 5. Roman Lupíšek    724 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    673 x
My house 7. Milan Reindl    672 x
Time 5. Roman Lupíšek    792 x
Body 3. Roman Lupíšek    781 x
Weather 4. Roman Lupíšek    732 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    659 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    777 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    736 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    758 x
Months 4. Roman Lupíšek    724 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    683 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    647 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    597 x
Articles 7. Milan Reindl    654 x
Music 7. Milan Reindl    668 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    612 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    647 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    638 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    692 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    761 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    764 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    651 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    733 x
Cooking 6. Milan Reindl    668 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    629 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    572 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    697 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    805 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    649 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    655 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    682 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    607 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    601 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    716 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    638 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    630 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    619 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    725 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    584 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    585 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    717 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    595 x
Toys 3. Roman Lupíšek    693 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    1025 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    840 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    889 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    701 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    706 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    813 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    726 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    658 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    665 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    644 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    817 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    658 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    928 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    714 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    712 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    769 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    720 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    707 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    785 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    689 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    678 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    730 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    669 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    662 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    730 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    644 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    620 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    651 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    619 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    708 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    703 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    603 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    589 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    746 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    638 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    700 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    654 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    694 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    663 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    667 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    635 x
Složení látek 8. Milan Reindl    598 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    586 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    575 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    542 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    510 x
Halogeny 9. Milan Reindl    527 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    536 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    563 x
Alkany 9. Milan Reindl    547 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    482 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    516 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    492 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    533 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    502 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    505 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    525 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    479 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    509 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    517 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    808 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    753 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    599 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    594 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    593 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    562 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    557 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    609 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    584 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    575 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    565 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    546 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    570 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    557 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    586 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    563 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    562 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    585 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    650 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    567 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    552 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    530 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    514 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    518 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    526 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    530 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    537 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    532 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    614 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    523 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    526 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    530 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    516 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    617 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    571 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    523 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    517 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    515 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    561 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    536 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    516 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    533 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    549 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    562 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    538 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    506 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    509 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    515 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    500 x
Banka 9. Květoslava Vránová    540 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    517 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    536 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    510 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    489 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    509 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    522 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    538 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    518 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    574 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    521 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    786 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    797 x
Houby 4. Zdislava Nováková    647 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    611 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    616 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    629 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    566 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    565 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    585 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    553 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    677 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    533 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    587 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    576 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    584 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    622 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    567 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    658 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    652 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    788 x