VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    2197 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1315 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    938 x
School things 3. Roman Lupíšek    1104 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    811 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    910 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    909 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    1174 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    932 x
Sports 4. Roman Lupíšek    957 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    930 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    1174 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    829 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    1008 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    757 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    674 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    807 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    862 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    867 x
Health 4. Roman Lupíšek    821 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    865 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    766 x
My house 4. Roman Lupíšek    938 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    671 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    678 x
USA 7. Milan Reindl    768 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    680 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    880 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    689 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    725 x
Australia 9. Milan Reindl    690 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    738 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    631 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    736 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    651 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    748 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    618 x
The town 4. Roman Lupíšek    802 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    723 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    640 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    674 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    741 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    667 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    667 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    596 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    686 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    859 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    691 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    652 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    617 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    774 x
Face 3. Roman Lupíšek    859 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    729 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    683 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    789 x
My family 3. Roman Lupíšek    904 x
School 5. Roman Lupíšek    710 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    656 x
My house 7. Milan Reindl    658 x
Time 5. Roman Lupíšek    776 x
Body 3. Roman Lupíšek    764 x
Weather 4. Roman Lupíšek    715 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    645 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    765 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    723 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    739 x
Months 4. Roman Lupíšek    708 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    670 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    632 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    584 x
Articles 7. Milan Reindl    641 x
Music 7. Milan Reindl    652 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    600 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    634 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    628 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    680 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    739 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    752 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    638 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    708 x
Cooking 6. Milan Reindl    650 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    614 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    559 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    682 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    792 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    637 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    643 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    670 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    595 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    586 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    699 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    625 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    618 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    608 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    707 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    572 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    572 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    704 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    583 x
Toys 3. Roman Lupíšek    681 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    1016 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    828 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    878 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    689 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    696 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    802 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    716 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    648 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    653 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    632 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    807 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    648 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    918 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    696 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    701 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    760 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    711 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    694 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    775 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    678 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    670 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    720 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    658 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    653 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    720 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    634 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    610 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    639 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    609 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    696 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    687 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    592 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    581 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    735 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    625 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    689 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    643 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    683 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    652 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    662 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    626 x
Složení látek 8. Milan Reindl    589 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    577 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    562 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    528 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    500 x
Halogeny 9. Milan Reindl    518 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    525 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    550 x
Alkany 9. Milan Reindl    538 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    473 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    505 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    483 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    523 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    493 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    496 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    515 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    470 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    498 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    508 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    798 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    746 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    592 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    587 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    585 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    555 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    550 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    599 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    578 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    568 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    558 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    540 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    561 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    548 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    578 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    556 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    557 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    577 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    637 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    558 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    543 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    523 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    507 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    509 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    517 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    525 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    530 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    527 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    603 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    518 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    517 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    522 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    508 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    607 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    563 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    514 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    509 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    508 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    553 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    527 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    507 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    526 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    541 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    554 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    528 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    497 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    504 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    509 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    491 x
Banka 9. Květoslava Vránová    531 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    508 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    526 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    501 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    482 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    502 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    517 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    530 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    513 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    568 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    514 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    774 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    786 x
Houby 4. Zdislava Nováková    636 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    602 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    607 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    618 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    556 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    555 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    576 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    544 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    665 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    524 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    577 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    565 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    573 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    609 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    555 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    646 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    639 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    779 x