VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1670 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    864 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    578 x
School things 3. Roman Lupíšek    674 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    455 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    595 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    507 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    630 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    571 x
Sports 4. Roman Lupíšek    570 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    568 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    724 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    460 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    606 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    433 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    369 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    407 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    531 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    486 x
Health 4. Roman Lupíšek    462 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    516 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    402 x
My house 4. Roman Lupíšek    537 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    351 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    375 x
USA 7. Milan Reindl    436 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    353 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    512 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    367 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    388 x
Australia 9. Milan Reindl    388 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    396 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    314 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    407 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    348 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    412 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    310 x
The town 4. Roman Lupíšek    404 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    386 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    336 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    344 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    377 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    331 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    361 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    286 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    385 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    451 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    361 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    318 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    314 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    411 x
Face 3. Roman Lupíšek    423 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    383 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    342 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    432 x
My family 3. Roman Lupíšek    536 x
School 5. Roman Lupíšek    388 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    343 x
My house 7. Milan Reindl    342 x
Time 5. Roman Lupíšek    419 x
Body 3. Roman Lupíšek    428 x
Weather 4. Roman Lupíšek    382 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    330 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    422 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    389 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    393 x
Months 4. Roman Lupíšek    376 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    336 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    323 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    278 x
Articles 7. Milan Reindl    316 x
Music 7. Milan Reindl    342 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    287 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    319 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    306 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    336 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    411 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    430 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    328 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    361 x
Cooking 6. Milan Reindl    310 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    308 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    269 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    376 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    426 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    293 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    340 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    357 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    304 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    294 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    365 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    323 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    307 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    325 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    372 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    273 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    281 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    361 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    289 x
Toys 3. Roman Lupíšek    348 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    652 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    493 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    519 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    335 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    354 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    464 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    388 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    329 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    337 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    329 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    476 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    324 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    578 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    354 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    367 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    397 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    349 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    375 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    451 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    366 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    337 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    384 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    334 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    329 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    376 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    315 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    335 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    327 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    292 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    363 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    369 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    269 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    273 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    390 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    303 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    357 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    320 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    354 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    362 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    383 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    408 x
Složení látek 8. Milan Reindl    354 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    321 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    318 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    287 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    269 x
Halogeny 9. Milan Reindl    279 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    280 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    282 x
Alkany 9. Milan Reindl    284 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    246 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    261 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    257 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    276 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    276 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    267 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    263 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    242 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    253 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    288 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    536 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    509 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    353 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    354 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    358 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    321 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    325 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    350 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    352 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    316 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    315 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    311 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    308 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    327 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    283 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    322 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    318 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    343 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    363 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    340 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    298 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    284 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    280 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    303 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    281 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    280 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    288 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    277 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    348 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    273 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    272 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    274 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    283 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    370 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    333 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    277 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    262 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    271 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    300 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    289 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    287 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    263 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    295 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    333 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    280 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    252 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    259 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    261 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    266 x
Banka 9. Květoslava Vránová    295 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    265 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    266 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    257 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    260 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    256 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    272 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    287 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    281 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    337 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    273 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    510 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    434 x
Houby 4. Zdislava Nováková    422 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    351 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    379 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    373 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    304 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    306 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    340 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    316 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    405 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    298 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    337 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    342 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    347 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    365 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    314 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    382 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    364 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    517 x