VYPRACOVANÉ DUMy (Digitální Učební Materiály)

Anglický jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Colours 3. Roman Lupíšek    1887 x
Numbers 0-20 3. Roman Lupíšek    1042 x
Numbers 20-100 5. Roman Lupíšek    718 x
School things 3. Roman Lupíšek    839 x
Instructions 5. Roman Lupíšek    592 x
English speaking countries 5. Roman Lupíšek    711 x
Alphabet 5. Roman Lupíšek    652 x
Chit Chat 2 Dictionary 4. Roman Lupíšek    824 x
Prepositions 5. Roman Lupíšek    708 x
Sports 4. Roman Lupíšek    722 x
Halloween 4. Roman Lupíšek    735 x
Sloveso být (TO BE) 5. Roman Lupíšek    902 x
Plurals (množné číslo) 5. Roman Lupíšek    606 x
Pets (domácí mazlíčci) 3. Roman Lupíšek    767 x
Australská zvířata 7. Milan Reindl    555 x
Word order-slovosled anglické oznamovací věty 7. Milan Reindl    485 x
Parts of the body-Lidské a zvířecí části těla 6. Milan Reindl    531 x
London monuments-památky Londýna 7. Milan Reindl    659 x
Sloveso být (TO BE) - otázka 5. Roman Lupíšek    636 x
Health 4. Roman Lupíšek    602 x
Sloveso CAN, CAN´T 4. Roman Lupíšek    655 x
Musical instruments 4. Roman Lupíšek    537 x
My house 4. Roman Lupíšek    699 x
Order of the adjectives - Pořadí přídavných jmen 9. Milan Reindl    465 x
Occupations-Povolání 8. Milan Reindl    489 x
USA 7. Milan Reindl    560 x
Ukazovací a neurčitá zájmena 6. Milan Reindl    486 x
There is, there are 4. Roman Lupíšek    653 x
Feelings 3. Roman Lupíšek    499 x
Sloveso být (to be) - zápor 5. Roman Lupíšek    511 x
Australia 9. Milan Reindl    505 x
Holidays and traditions - Svátky a tradice 7. Milan Reindl    503 x
Slovesa v písni „Go with the Flow“ 8. Milan Reindl    433 x
Czech Republic 5. Roman Lupíšek    530 x
Vocabulary quiz 5. Roman Lupíšek    457 x
Colours - Barvy 6. Milan Reindl    535 x
Adjective Antonyms - Antonyma přídavných jmen 7. Milan Reindl    412 x
The town 4. Roman Lupíšek    546 x
Fashion and Clothes - Móda a oblečení 8. Milan Reindl    495 x
Future Tense - Budoucí čas 7. Milan Reindl    447 x
At the Doctor's - U lékaře 6. Milan Reindl    461 x
Present Perfect - Předpřítomný čas 9. Milan Reindl    505 x
Pronouns - Zájmena 6. Milan Reindl    450 x
Countable and Uncountable nouns - Počitatelnost podstatných jmen 6. Milan Reindl    475 x
Pearl Jam: Wishlist - Přací věty 7. Milan Reindl    402 x
Past Continuous - Minulý čas průběhový 9. Milan Reindl    493 x
Merry Christmas 4. Roman Lupíšek    594 x
Past tense "to be" (Sloveso "to be" v min. čase) 6. Milan Reindl    475 x
Past tense negative (Zápor min. času) 6. Milan Reindl    427 x
Past simple questions (Otázky min. času) 6. Milan Reindl    422 x
Have got - oznamovací způsob 5. Roman Lupíšek    549 x
Face 3. Roman Lupíšek    560 x
Have got - otázka 5. Roman Lupíšek    513 x
Have got - zápor 5. Roman Lupíšek    465 x
Přítomný čas průběhový - oznamovací způsob 4. Roman Lupíšek    569 x
My family 3. Roman Lupíšek    680 x
School 5. Roman Lupíšek    509 x
Past simple and continuous 7. Milan Reindl    453 x
My house 7. Milan Reindl    467 x
Time 5. Roman Lupíšek    538 x
Body 3. Roman Lupíšek    558 x
Weather 4. Roman Lupíšek    512 x
Valentine´s Day 4. Roman Lupíšek    449 x
Present simple 5. Roman Lupíšek    549 x
Present simple - questions 5. Roman Lupíšek    508 x
Days of the week 4. Roman Lupíšek    522 x
Months 4. Roman Lupíšek    497 x
Giving Directions 7. Milan Reindl    457 x
Czech Republic Quiz 9. Milan Reindl    434 x
Word order in past tense 6. Milan Reindl    388 x
Articles 7. Milan Reindl    430 x
Music 7. Milan Reindl    451 x
Inventions Quiz 8. Milan Reindl    397 x
Conditional Clauses 9. Milan Reindl    433 x
Reading about Australia 8. Milan Reindl    416 x
Present simple - Negative sentences 5. Roman Lupíšek    450 x
Clothes 3. Roman Lupíšek    527 x
Risk! (vědomostní soutěž) 5. Roman Lupíšek    549 x
On the farm 3. Roman Lupíšek    437 x
What´s on TV? 4. Roman Lupíšek    476 x
Cooking 6. Milan Reindl    419 x
Going to – Otázky 6. Milan Reindl    416 x
Going to - otázky 6. Milan Reindl    375 x
Irregular verbs 7. Milan Reindl    497 x
Food and drink 3. Roman Lupíšek    569 x
Dovětky se „so“ a „neither“ 9. Milan Reindl    410 x
Modal verbs „can“ and „must“ 8. Milan Reindl    450 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 1 5. Roman Lupíšek    468 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 2 5. Roman Lupíšek    416 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 3 5. Roman Lupíšek    399 x
Animal safari 3. Roman Lupíšek    484 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 4 5. Roman Lupíšek    433 x
Vocabulary quiz - project 1 unit 5 5. Roman Lupíšek    422 x
Little Red Riding Hood 5. Roman Lupíšek    428 x
Easter (Velikonoce) 3. Roman Lupíšek    501 x
Vocabulary quiz - Project 1 Unit 6 5. Roman Lupíšek    380 x
Means of transport 5. Roman Lupíšek    380 x
Shopping 5. Roman Lupíšek    482 x
The Gingerbread Man 5. Roman Lupíšek    393 x
Toys 3. Roman Lupíšek    467 x

Český jazyk

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Spodoba znělosti 9. Lucie Matoušková    786 x
Přísudek 9. Lucie Matoušková    614 x
Opakování podstatných jmen 6. Lucie Matoušková    652 x
Slovní a větný přízvuk, větná melodie 9. Lucie Matoušková    453 x
Korektura 6. Lucie Matoušková    470 x
Přídavná jména 6. Lucie Matoušková    589 x
Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích 6. Lucie Matoušková    502 x
Přípony přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    438 x
Přípony přídavných jmen -ský, -cký 6. Lucie Matoušková    445 x
Pravopis přídavných jmen, slova nadřazená, podřazená 6. Lucie Matoušková    433 x
Souhrnné opakování 4. Zdislava Nováková    606 x
Slovosted 4. Zdislava Nováková    435 x
Slovní druhy 4. Zdislava Nováková    708 x
Předložky 4. Zdislava Nováková    471 x
Podstatná jména vzor město moře kuře stavení 4. Zdislava Nováková    482 x
Podstatná jména rodu ženského 4. Zdislava Nováková    513 x
Stupňování přídavných jmen 6. Lucie Matoušková    466 x
Synonyma 9. Lucie Matoušková    487 x
Podstatná jména rodu mužského 4. Zdislava Nováková    573 x
Palindrom 6. Lucie Matoušková    479 x
Akronym 9. Lucie Matoušková    455 x
Ústní lidová slovesnost 6. Lucie Matoušková    512 x
Zájmena 6. Lucie Matoušková    455 x
Číslovky 6. Lucie Matoušková    442 x
Anarchističtí buřiči v české literatuře 9. Lucie Matoušková    491 x
Přívlastek a přístavek 9. Lucie Matoušková    428 x
Chyby v elektronické komunikaci 9. Lucie Matoušková    432 x
Slovesný vid 9. Lucie Matoušková    438 x
Slovesné třídy 9. Lucie Matoušková    406 x
Druhy vedlejších vět 9. Lucie Matoušková    483 x
Předložky a předpony s-, z- a vz- 7. Lucie Matoušková    481 x
Předmět (Pt) 6. Lucie Matoušková    380 x
Příslovečné určení 6. Lucie Matoušková    383 x
Velká písmena 8. Lucie Matoušková    517 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    412 x
Rozbor souvětí 8. Lucie Matoušková    476 x
Rozbor věty jednoduché 6. Lucie Matoušková    433 x
Základní skladební dvojice 4. Zdislava Nováková    471 x
Shoda přísudku s podmětem 4. Zdislava Nováková    462 x
Věta jednoduchá a souvětí 4. Zdislava Nováková    489 x

Chemie

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Výroba železa 9. Milan Reindl    497 x
Složení látek 8. Milan Reindl    434 x
Názvosloví Oxidů 9. Milan Reindl    403 x
Ropa a její zpracování 9. Milan Reindl    401 x
Kovy - obecná charakteristika 8. Milan Reindl    363 x
Využití kovů 8. Milan Reindl    348 x
Halogeny 9. Milan Reindl    358 x
Organické látky - úvod 9. Milan Reindl    371 x
Významné nekovy a polokovy 8. Milan Reindl    360 x
Alkany 9. Milan Reindl    370 x
Cykloalkany a alkeny 9. Milan Reindl    322 x
Alkyny a areny 9. Milan Reindl    339 x
Průběh chemické reakce 8. Milan Reindl    338 x
Uhlovodíky a automobilismus 9. Milan Reindl    360 x
Halogenderiváty 9. Milan Reindl    354 x
Chemická vazba 8. Milan Reindl    357 x
Alkoholy 9. Milan Reindl    345 x
Karbonylové sloučeniny 9. Milan Reindl    321 x
Karboxylové kyseliny 9. Milan Reindl    339 x
Látkové množství 8. Milan Reindl    363 x

Matematika

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Směna 3. Květoslava Vránová    629 x
Peníze - mince 3. Květoslava Vránová    598 x
Peníze zahraničních států 3. Květoslava Vránová    444 x
Příjmy 3. Květoslava Vránová    439 x
Peníze - použití mincí v obchodě 3. Květoslava Vránová    440 x
Výdaje 3. Květoslava Vránová    412 x
Rozpočet 3. Květoslava Vránová    403 x
Peníze - bankovky 3. Květoslava Vránová    446 x
Spoření 3. Květoslava Vránová    436 x
Jak dlouho si musím spořit? 3. Květoslava Vránová    397 x
Slevy 3. Květoslava Vránová    404 x
Půjčky 3. Květoslava Vránová    392 x
Hraní se slevami 3. Květoslava Vránová    398 x
Co mám koupit? 3. Květoslava Vránová    411 x
Chci si půjčit 3. Květoslava Vránová    368 x
Jdeme nakupovat 3. Květoslava Vránová    411 x
Kam pojedeme na výlet? 3. Květoslava Vránová    401 x
Co si dáme k jídlu? 3. Květoslava Vránová    420 x
Opakování 3. Květoslava Vránová    453 x
Opakování 2 3. Květoslava Vránová    418 x
Výměna na trhu 6. Květoslava Vránová    380 x
Umíme platit mincemi 6. Květoslava Vránová    362 x
Placení v obchodě 6. Květoslava Vránová    357 x
Známe bankovky 6. Květoslava Vránová    379 x
Peníze v cizině 6. Květoslava Vránová    362 x
Získávání peněz 6. Květoslava Vránová    359 x
Utrácíme peníze 6. Květoslava Vránová    374 x
Máme dost nebo málo peněz 6. Květoslava Vránová    360 x
Rodinný rozpočet 6. Květoslava Vránová    444 x
Jak budu jednou hospodařit 6. Květoslava Vránová    356 x
Hodnota nákupu 7. Květoslava Vránová    353 x
Vybíráme dovolenou 7. Květoslava Vránová    352 x
Umíme si vybrat oběd 7. Květoslava Vránová    358 x
Mzda 7. Květoslava Vránová    456 x
Kolik si vydělávají jednotlivé profese? 7. Květoslava Vránová    413 x
Komu co patří 8. Květoslava Vránová    357 x
Pirátství a krádež 8. Květoslava Vránová    343 x
Druhy bydlení 8. Květoslava Vránová    351 x
Jsou slevy výhodné? 8. Květoslava Vránová    382 x
Umíme si vypočítat slevu 8. Květoslava Vránová    364 x
Co už znám 8. Květoslava Vránová    356 x
Co už znám 2 8. Květoslava Vránová    343 x
Inflace a deflace 9. Květoslava Vránová    378 x
Úrok - základní pojmy 9. Květoslava Vránová    407 x
Úrok - vzorce 9. Květoslava Vránová    362 x
Úrok - vzorce pokračování 9. Květoslava Vránová    332 x
Aktiva 9. Květoslava Vránová    343 x
Aktiva - co je výnosnější 9. Květoslava Vránová    339 x
Co je to spoření? 9. Květoslava Vránová    347 x
Banka 9. Květoslava Vránová    377 x
Banka - pokračování 9. Květoslava Vránová    342 x
Spořicí účet 9. Květoslava Vránová    342 x
Termínovaný vklad 9. Květoslava Vránová    333 x
Pasiva 9. Květoslava Vránová    341 x
Pasiva - co je výhodnější 9. Květoslava Vránová    338 x
Leasing 9. Květoslava Vránová    353 x
Stavební spoření 9. Květoslava Vránová    365 x
Hypotéka 9. Květoslava Vránová    360 x
Umíme to s penězi 9. Květoslava Vránová    418 x
Umíme to s penězi 2 9. Květoslava Vránová    353 x

Přírodověda

Název DUMu Pro třídu Autor Stažení
Praha 4. Zdislava Nováková    593 x
Nerostné suroviny 4. Zdislava Nováková    530 x
Houby 4. Zdislava Nováková    506 x
Vlastnosti látek 4. Zdislava Nováková    439 x
Vánoce 4. Zdislava Nováková    466 x
Oblasti ČR 4. Zdislava Nováková    461 x
Hrady v našem okolí 4. Zdislava Nováková    389 x
Zajímavá Šumava 4. Zdislava Nováková    386 x
Stopy ve sněhu 4. Zdislava Nováková    420 x
Unesco 4. Zdislava Nováková    403 x
Nejvyšší hory ČR 4. Zdislava Nováková    490 x
Národní park Šumava 4. Zdislava Nováková    383 x
Národní parky 4. Zdislava Nováková    421 x
Domácí zvířata - ptáci 4. Zdislava Nováková    420 x
Domácí mazlíčci 4. Zdislava Nováková    445 x
Domácí zvířata savci 4. Zdislava Nováková    446 x
Zvířata chovaná pro radost 4. Zdislava Nováková    400 x
Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 4. Zdislava Nováková    471 x
Živočichové žijící v okolí lidských obydlí - savci 4. Zdislava Nováková    450 x
Živočichové rybníků 4. Zdislava Nováková    602 x