Vybavenost školy v oblasti ICT technologií

Naše škola již v roce 2008 splnila všechny požadavky standardu vybavenosti v oblasti informačních technologií, které byly v roce 2005 stanoveny Ministerstvem školství. Vybavení školy komunikacními technologiemi jsme si stanovili jako prioritu již v roce 2006. Tato oblast je naší prioritou i nadále, je důležitou součástí našeho školního vzdělávacího programu. V roce roce 2008 se nám také podařilo poměrně kvalitně vybavit pedagogy osobními notebooky. V dnešní době má svůj osobní notebook 85% pedagogů školy. Výhodou je možnost používat osobní notebook jak k domácí přípravě, přípravě ve škole, tak i k samotné práci pri hodině a v neposlední řade je možnost tyto počítače zpřístupnit i žákům při vyučování.

Vybavenost školy

V současné době je naše škola velice dobře vybavena jak po stránce hardwaru, tak i softwaru a v neposlední řadě i z pohledu využití internetu. Celá škola je zapojena do místní sítě LAN, kterou funkčně zajišťuje nový server HP s doménou. Data žáků i učitelů jsou chráněna před zneužitím, i před ztrátou. Data se na serveru ukládají na diskových polích v RAID řazení, pravidelně se zálohují. Do internetu jsme připojeni rychlostí 12Mb/s, konektivitu kupujeme od společnosti MAXTEL.

Výuka ICT

Výuka ICT začíná na naší škole již na 1. stupni buď od první, druhé nebo 3. třídy formou zájmového útvaru. Od školního roku 2011/2012 již podle našeho ŠVP bude výuka ICT jako povinný předmět realizována v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. - všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium - výuka v 5. ročníku navazuje na dovednosti získané v kroužcích Na druhém stupni od 7 třídy si žáci vybírají výuku ICT jako povinně volitelný předmět, podle schopností a dovedností v několika úrovních • informatika začátečníci • informatika mírně pokročilí • informatika pokročilí • počítačová grafika

Několik fotografií z hodin, kde využíváme ICT

P1040105.JPG P1040101.JPG P1040097.JPG P1040096.JPG P1040102.JPG P1040100.JPG P1130576.JPG P1040107.JPG P1040098.JPG P1040104.JPG P1040103.JPG P1130579.JPG