Třídní učitel v roli žáka

Projekt je součástí plánu specifické primární prevence ve škole.

Cílem projektu je: Zlepšení sociálních vztahů mezi žáky a posílení pozitivního klimatu ve třídě. Vytvoření speciální role třídního učitele v systému udržení dobrých vztahů ve třídě a nápravy vztahů ve třídě. Zlepšení sociálních vztahů mezi žáky a posílení pozitivního klimatu ve třídě výukou etické výchovy. Posílení role rodičů v rodině a navázání pozitivních vztahů mezi rodinou a školou, spolupráce s rodiči v oblasti zdravého životního stylu.

Projekt podporuje finančně Plzeňský kraj.

Dílčí akce: • dvoudenní "psychovýlet" pro 6. třídu • celodenní "psychovýlet" pro rodiče a jejich děti • výuka etické výchovy

Ve dnech 11. a 12. října se uskutečnil dvoudenní psychovýlet pro žáky 6. ročníku.
Jak se nám pracovalo se můžete podívat na dokumentaci ve fotogalerii.