Výsledky Testu Informační GRamotnosti

Testování informační gramotnosti se naše škola zúčastnila letos v lednu. V celorepublikových testech se projevilo, na jaké úrovni jsou počítačové znalosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testovaly se dovednosti teoretické a praktické. Naše Základní škola v Komenského ulici se umístila velmi nadprůměrně. V oblasti praktických dovedností dosáhli naši žáci téměř srovnatelných znalostí jako žáci gymnázií. S těmito vynikajícími výsledky jsme předběhli celých 70% všech zúčastněných škol. Ze "základek", které nemají rozšířenou výuku informatiky, jsme se umístili takřka nejlépe. Schopnosti našich žáků v práci s počítačem jsou pro nás velkým zadostučiněním. Ukazuje se, že peníze, které škola každoročně na zajištění kvalitní výuky informatiky vynakládá, jsou využity účelně. Výborné umístění našich žáků je také tou nejlepší vizitkou našich učitelů.

testování TIGR  

Výsledky naší školy vidíte pro názornost zobrazené na několika grafech. graf1

graf 2