Výsledky testování ČTENÁŘ

Žáci 4.a 9.třídy ZŠ v Komenského ul. se zapojili do vyplňování SCIO dotazníků zaměřených na zjištění míry čtenářských dovedností. Ve 45 minutách řešily děti ze 4. tř. 30 úkolů, v 9. tř. ve stejném čase 40 úkolů zaměřených na vyhledávání informací z textu, porozumění textu a posouzení textu. Vyhodnocení dotazníků ukázalo, že čtenářská gramotnost je v této škole v souladu s celorepublikovým průměrem. Nadprůměrně si děti vedly ve vyhledávání informací v textu. Výsledky ankety „Čtenář“ potvrdily, že děti ZŠ v Komenského ul. oproti žákům z jiných škol rády čtou, mají kladný vztah ke knihám. Dávají přednost knihám klasickým před komiksy nebo elektronickou podobou knih. Jistě tomu přispívá i začlenění hodin „tichého čtení“ mezi klasické hodiny českého jazyka, pravidelně pořádaná akce Čtenářský maraton, soutěže o nejzajímavější čtenářský deník, spolupráce s Městskou knihovnou v Sušici… Přestože je škola s výsledky spokojena, je jejím cílem i v budoucnu dále zvyšovat úspěšnost žáků v čtenářské gramotnosti. Ve zvolené strategii proto bude nadále pokračovat, a to kromě českého jazyka i v ostatních předmětech…

certifikát SCIO - testování čtenář

graf 1

graf 2