Tématický plán pro šk. rok 2012/2013

Pro každé roční období jsme zvolily jedno téma,ke kterému směřuje převážná
většina činností školní družiny. Práce v odděleních je promyšlenější a žáci vědí předem, na co se mohou těšit.
Výtvarné práce prezentujeme v prostorách školní družiny a školy. Podle možností uspořádáme společné akce většího rozsahu. Do ročního plánu vzdělávání zařazujeme akce, které se nám již dříve povedly, a proto je nechceme vynechat. Dvakrát ročně pořádáme společné akce pro žáky a rodiče.
Školní družina je otevřena všem rodičům, nabízí možnost zapojit se spolu se svými dětmi do zájmových aktivit, které nabízí.
Roční plán vzdělávání je zpracovaný úměrně věku, znalostem a dovednostem žáků v jednotlivých odděleních.

MOTTO :
PŘÍRODA KOLEM NÁS