Specifičnost školní družiny

• Jsme otevřeni všem rodičům, nabízíme možnost zapojit se spolu se svými dětmi do všech zájmových aktivit. Větší otevřenost naší školní družiny rodičům výrazně přispívá k lepšímu vzájemnému pochopení. Zájem rodičů vítáme a podporujeme.

• Zdůrazňujeme význam zájmových činností. V aktivitách volného času může každý žák uplatnit své vlohy a schopnosti a být tak úspěšný. „Nejsou důležité výsledky, ale činnost samotná, oceňujeme i snahu žáka“.

• Program školní družiny koncipujeme bez závazných témat a programů. Tím umožňujeme žákům plánovat a realizovat činnosti, které je aktuálně zaujmou, naplní jejich přání a potřeby.

• Vstřícnou komunikací vychovatelek s rodiči a vedením školy se daří řešit jakoukoli situaci.

• Při všech činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost našich žáků a spokojenost rodičů.