Sociálně psychologické hry na 1. stupni

Již několik let zařazujeme do výuky na 1. stupni a nově i v 6. třídě sociálně psychologické hry. Tyto aktivity podporují osobnostní a sociální rozvoj žáků, rozvíjí osobnostní kompetence člověka. Přispívají ke zlepšení vztahů žáků ve třídách a primárně předcházejí vzniku sociálně patologických jevů.

Na každý měsíc připravujeme jednu aktivitu podle následujícího plánu:

září Stmelení kolektivu (uvolnění, sblížení)
říjen Soustředění a zklidnění
listopad Agrese a agresivity (zvládání zlosti)
prosinec Sebepojetí
leden Zdravé sebevědomí, sebeúcta
únor Naslouchání
březen Empatie
duben Přátelství, vztahy mezi žáky
květen Komunikace
červen Spolupráce

Důležitou součástí všech aktivit je reflexe, při které dostává každý žák prostor mluvit o svých pocitech, vyjádřit svůj názor.

Můj obličej - sebepojetí „Můj obličej“ (sebepojetí)