Základní informace o školní družině

Kontakt : mobilní telefon 702 006 403

Školní družina má DVĚ oddělení
I. oddělení p. Iva Fabšicová 1.třída + 2. třída
II. oddělení p. Pavla Vaníková 3. třída + 4. třídaProvoz školní družiny začíná ráno v 6.30 hod. (příchod žáků do ranní školní družiny končí v 7.30 hod). Odpolední provoz končí v 16.00 hod.

P1140046.JPG P1110026.JPG P1130032.JPG P1130031.JPG

• Poplatek ve školní družině na jedno pololetí činí 200,- Kč. Finanční příspěvek od rodičů využíváme především na nákup materiálu pro práci s dětmi ve školní družině a vybavení školní družiny novými stolními hrami a stavebnicemi.

• Žák je přijat do školní družiny na základě vyplněné přihlášky.

• Nastane-li změna v odchodu žáka ( dříve nebo později) musí se předem prokázat písemným prohlášením. Dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutno provést úpravu v přihlášce.

• Pro vyzvednutí žáka jinou osobou, než která je uvedena na přihlášce, musí mít tato osoba vždy písemný doklad podepsaný rodičem, popř.zákonným zástupcem. V nejasných případech vychovatelky školní družiny ověřují dané skutečnosti telefonicky.

• Rodiče si žáky mohou vyzvedávat do 14.00 hod. a potom až od 15.00 hod., aby se děti mohly v této době věnovat souvisle připravené odpolední činnosti..

• V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do 15 minut po ukončení provozu školní družiny, kontaktují vychovatelky školní družiny rodiče telefonicky. V případě jejich nedostupnosti, informuje ředitele školy nebo zástupce, který určí další postup.

• Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou v době pravidelných informativních schůzek zůstávat ve školní družině dle potřeby rodičů. Tato možnost je nabídnuta i dětem, které do školní družiny nejsou zapsány.

• Žáci 1.ročníku chodí na obědy společně s vychovatelkou, která pomáhá při stolování a postupně je vede k samostatnosti. Ostatní žáci docházejí na obědy sami a poté přicházejí do školní družiny samostatně.

• Od 13.40 – 13.55 hod. je vyčleněn čas na svačinu, svačinu i nápojové tekutiny zajišťují zákonní zástupci.

• Na pobyt venku je doporučováno žákům sportovní oblečení, které si mohou uložit ve skříňkách umístěných ve školní družině.

• Svoji činnost prezentuje ŠD na webových stránkách školy, v místním a regionálním tisku.
Jednou ročně pořádá v prostorách školy výstavu prací žáků ze zájmových činností.

Řád školní družiny

Seznamte se s řádem školní družiny
Příloha řádu školní družiny - zásady bezpečnosti
Příloha řádu školní družiny - směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání