Projekt SIPVZ 2006

"Netradiční putování po českých městech"

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:   Cílem projektu je vytvořit pracovní materiál s názvem "Netradiční putování po českých městech" pro výuku Vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Projekt navazuje na připravované školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání. Zaměřuje se na významná města České Republiky, se kterými se budou žáci v rámci získávání potřebných klíčových kompetencí seznamovat zábavnou formou.   Domníváme se, že tento materiál ve výuce vlastivědy chybí a zpracování zábavnou formou je pro žáky zajímavější a efektivnější.

Popis projektu:

Netradiční putování po českých městech   Projekt "Netradiční putování po českých městech" je zaměřen na výuku Vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Projekt navazuje na připravované školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání. Zaměřuje se na významná města České Republiky, se kterými se budou žáci v rámci získávání potřebných klíčových kompetencí seznamovat zábavnou formou.   Hlavní částí projektu je zpracování výukového obsahu, který obsahuje historii, současnost a zajímavosti jednotlivých měst. Ten je zpracován elektronickou formou interaktivní prezentace, kterou lze použít jak pro vyučujícího, tak i pro třídní kolektivy žáků. Nejvýznamnější částí prezentace je celá řada zajímavých úkolů pro žáky, které poslouží k osvojování a procvičování získávaných znalostí. Jedná se zejména o doplňování, soutěže, kvízy, hádanky, tajenky předložené žákům ve formě pracovních listů.

Autorský tým: Mgr. Aleš Jahoda Mgr. Iva Kopřivová Mgr. Roman Lupíšek

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe Základní škola a Mateřská škola Hartmanice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Posouzení ověřovací školou:   Se zájmem jsem si prostudovala váš výukový a doplňkový materiál k vlastivědě pro pátý ročník. Velmi musím ocenit trpělivost Vaší i Vašich kolegů a kolegyň. Dovedu si představit, kolik času jste museli tomuto projektu věnovat. Výsledkem je moc pěkně zpracované téma: Kraje ČR. Výuková část (na CD) je zajímavá, poměrně stručná, na úrovni chápání žáků páté třídy. Je velmi pěkně metodicky vyřešena.K příslušným krajům jste vybírali vhodné obrázky i ostatní náležitosti. Podrobněji jste se věnovali našemu regionu. Zde bych si dovolila upozornit na pověsti týkající se Sušicka. Jsou sice zajímavé, ale pro žáky nijak atraktivní, pokud je nemohou s ničím asociovat. Raději bych zařadila pověsti o Svatoboru, Odolence, Andělíčku apod. Děti si svoje představy spojí s místem, které vidí a lépe si je zapamatují. Ale to je jen má jediná připomínka, jinak se těším, až budu mít možnost Vaši práci použít v praxi. Totéž se týká i pracovních listů. Lze je použít ve více předmětech a tím splňují podmínky mezipředmětových vztahů. Jsou velmi vtipné a pro žáky přitažlivé, čímž by mohly zajistit trvalejší zpětnou vazbu probraných témat.   Děkuji za důvěru, se kterou jste se na mne obrátili , přeji Vám mnoho elánu a chutě do dalších podobných prací, které mají smysl.

Dagmar Hraničková

Výstupy projektu   Výstupem projektu je interaktivní výukový program ve formátu XHTML. Pro práci s programem doporučujeme použít prohlížeč Internet Explorer 5.0 a vyšší. V ostatních prohlížečích nebude korektně fungovat spouštění vložených her (pexesa, křížovky a podobně.) Projekt SIPVZ 2006   Program nebyl optimalizován pro použití na webu, proto jeho provoz prostřednictvím internetu bude pomalý a nevyvážený. Doporučujeme vám si jeho obsah stáhnout ve formátu ZIP, rozbalit a kompletně jej nakopírovat na CD. stáhnout ZIP [21,6 MB]