Vysílá rádio MY

  Rádio My je nový projekt, podporující rozvoj mediálních kompetencí žáků základní školy. Projekt rozvíjí komunikační dovednosti žáků při veřejném vystupování, využívá schopností práce v týmu a napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jejich formulování a prezentace.   Sestavené programy jednotlivých tříd budou prezentovány prostřednictvím školního rozhlasu všem žákům školy. Náplně vysílání a časový rozsah bude sestaven týmy jednotlivých tříd. Projekt potrvá jeden školní rok.