PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do evropského projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd. Ve školním roce 2010 / 2011 odebíráme tyto produkty. Dodavatelem ovoce pro naši školu je firma Laktea Žáci 7. třídy sestavili a vyhodnotili anketu týkající se oblíbenosti ovoce a zeleniny. A jak dopadla? To zjistíte z následujících grafů. Odkazy na webové stránky související s projektem. V Sušických novinách byly také otištěny naše články o projektu ovoce do škol.

ovoce do škol