Volitelné předměty a kroužky na škole

Volitelné předměty pro 7.,8., a 9. ročník

• mediální výchova - I. Vošalíková
• zdravý životní styl - I. Vošalíková
• příprava k volbě povolání - I. Vošalíková
• příprava zdravých pokrmů - L. Rebstöcková
• informatika - A. Jahoda
• počítačová grafika a animace - A. Jahoda
• literární klub - A. Zahradníková

Zájmová činnost na škole - kroužky

• modelářský a LEGO kroužek - M. Reindl
• kroužek pro integrované žáky - H. Hasnedlová
• výtvarný kroužek - P. Vaníková

Zájmová činnost ve školní družině

• internetový klub
• keramická dílna
• pohybové hry a hry s míčem pro 1. a 2. třídu
• pohybové hry a hry s míčem pro 3. a 4. třídu