Pravidelně se opakující akce školní družiny

• 2 krát ročně akce pro žáky a rodiče.

• Výtvarné hry a činnosti s přírodninami.

• Mikulášská nadílka, advent, zdobení vánočního stromečku.

• Bruslení na zimním stadionu.

• Zábavné odpoledne pro žáky spojené se soutěžemi.

• Karneval s vyhodnocením nejoriginálnějšího kostýmu.

• Lidové tradice a zvyky týkající se jara.

• Vycházky, hry a soutěže v přírodě.