Informace z oblasti požární ochrany

1. Prostřednictvím WWW stránek jsou všichni rodiče seznámeni s nutností dodržovat základní povinnosti při návštěvě školy z hlediska požární ochrany.

2. Ve všech prostorách školy je zakázáno kouření.

3. Pokyny pro případ požáru či jiné mimořádné situace v objektu školy včetně důležitých telefonních čísel jsou uvedeny na nástěnkách v každém podlaží školy.

4.Každý vznik požáru je nutno nahlásit ředitelce ZŠ či zástupci ředitelky ZŠ.

5.V případě zjištění požáru je možno použít přenosné hasicí přístroje umístěné v každém křídle každého podlaží.