Cestujeme po zemích Evropské unie

  V průběhu měsíce února žáci ZŠ Komenského zpracovávali informace o zemích Evropské unie. Vyhledávali důležité údaje, objevovali charakteristické znaky jednotlivých zemí, které je na první pohled prozradí. Výsledkem této zajímavé práce je výstava ve vestibulu školy. Pokud vás objevené informace o jednotlivých zemích pohledem dětí zajímají, přijďte se podívat.   Žáci XI. třídy se svými již pokročilými dovednostmi a znalostmi pak měli za úkol zjistit, jak zcestovalí jsou žáci školy a učitelský sbor.   Za tímto účelem vytvořili anketní listy a rozdali je všem žákům a učitelům k vyplnění. V další fázi projektu zpracovali deváťáci v hodinách mediální výchovy statistický přehled a grafické znázornění výsledků ankety do grafů.   Projektu se účastnilo 86 % žáků 1. stupně, 92 % žáků 2.stupně a 88% učitelského sboru. Škoda jen, že naše statistika nemohla být úplná z důvodu nemoci některých spolužáků a učitelů. A jak anketa dopadla?

Nejnavštěvovanějšími zeměmi „EVROPSKÉ 27“ jsou: Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko a Slovinsko.

  Deváťákům, kteří měli celý projekt na starost a nejvíce na něm pracovali, se - podle jejich vlastních slov - práce velmi líbila a vůbec se nenudili.   Realizovaným projektem se škola pokusila naplnit povinnost vychovávat žáky k mezinárodnímu porozumění a myšlení v evropských souvislostech. Snad se to alespoň trošku podařilo.

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5