Mediální výchova

Mediální výchově vyučujeme již několik let jako samostatnému předmětu v 9. třídě naší základní školy. Co je jejím úkolem? Žáci by měli získat základní dovednosti a poznatky týkající se mediální komunikace a práce s médii. Snažíme se u žáků pěstovat kritický přístup ke zpravodajství i k reklamě tím, že s nimi analyzujeme různé typy mediálních sdělení, principy jejich fungování a působení. Společně diskutujeme o roli médií v našem životě. Součástí výuky je i tvorba vlastního mediálního sdělení, reklamy, krátké zprávy, přípravy vysílání do školního rozhlasu, atd.

Projekt mediální výchovy „ Vysílá rádio My “ probíhal během celého školního roku 2007/2008, zapojily se do něho všechny třídy základní školy. Žáci jednotlivých ročníků postupně se svými třídními učiteli připravili vysílání pro ostatní žáky školy do školního rozhlasu. Fotografie z této akce lze najít v naší fotogalerii.

Ukázky výstupů z hodin mediální výchovy

1) Práce s reklamou
- tvorba mediálního sdělení "Český sen" - plakát [85 kB]
- analýza obsahu mediálního sdělení "Český sen" - prezentace [469 kB]
- analýza obsahu med. sdělení - dramatizace reklamy [134 kB]
- tvorba aktuálního med. sdělení - plakát [35 kB]

2) Práce s digitálním fotoaparátem
- práce s digitálním fotoaparátem [203 kB]
- úprava digitálních fotografií [507 kB]

3) Kolik času věnujeme médiím
- prezentace [406 kB]
- anketa [245 kB]

4) Anketa a její statistické vyhodnocení
- anketa "Školní stravování" - článek na webové stránky školy [21 kB]
                                          - anketní lístek [188 kB]
- anketa "Školní stravování" - vyhodnocení ankety textová část [25 kB]
- anketa "Školní stravování" - vyhodnocení ankety tabulková část [51 kB]
- anketa "Školní stravování" - vyhodnocení ankety grafická část [231 kB]

5) Máme rádi ovoce… …je název ankety, kterou zadávali sedmáci žákům i učitelům naší školy. Pro první stupeň byly vytvořeny dvě otázky, které se týkaly celostátního projektu „Ovoce do škol“. Vyhodnocením odpovědí všech dětí žáci 7. třídy zjistili, že z ovoce nabídnutého zdarma od září do prosince 2010 největšímu počtu dětí zachutnala 100% jablečná šťáva. Nejmenšímu počtu oslovených dětí chutnala hruška. Třetí otázka ankety zjišťovala, jestli mají žáci 1. -5. třídy rádi ovoce a ovocné šťávy. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo ANO. Také žáci na druhém stupni a učitelé odpovídali na 3 otázky. Dvě z nich se týkaly jejich nejoblíbenějšího ovoce. Ve výběru místního, středoevropského ovoce vyhrálo u všech „ na celé čáře“ jablko a hned po něm jahoda. Mezi tropickým, exotickým ovocem „kraluje“ banán a ananas. Statistickým vyhodnocením odpovědí na třetí otázku sedmáci zjistili, že čím jsou žáci 2. stupně starší, tím méně často si berou do školy na svačinu ovoce. Nejlépe dopadli šesťáci a sedmáci, hůře osmáci a deváťáci. Podrobnější výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek a barevných grafů a schémat a jsou přiloženy v odkazech.

Vyhodnocení ankety 1.stupeň
Graf 1.st. - jaké ovoce žákům chutnalo?
Graf-1.st. - jaké ovoce žákům nechutnalo?
Graf-1.st. - máme rádi ovoce a džusy?
Vyhodnocení ankety - 2.stupeň.doc
Vyhodnocení ankety - učitelé
Graf-1.st. - berete si do školy na svačinu ovoce?
Stupínek oblíbenosti exotického ovoce
Stupínek oblíbenosti středoevropského ovoce