V prosinci loňského roku proběhly ve škole nové volby do školské rady.
Za zástupce nezletilých žáků byli od 1.1.2012 zvoleni :
Ing. Petr Čonka
Michaela Rochová
Za zástupce pedagogů byli od 1.1.2012 zvoleni:
Mgr. Květoslava Vránová
Mgr. Aleš Jahoda
Za zřizovatele byly od 1.1.2012 jmenovány:
Mgr. Zdeňka Řezníčková
Ivana Kubíková