Jiný kraj, jiný mrav

  Poznávání židovské kultury, náboženství, historie a jazyka prostřednictvím interaktivních programů Židovského muzea v Praze a osobní prohlídkou památek židovské architektury a s tím spojené kultury – 4 výjezdové akce ( tematické exkurze).   Snaha o ovlivňování snášenlivosti vůči cizím kulturám a odlišnostem jiných národů již od mladšího školního věku.

Tento projekt podporuje finančně Plzeňský kraj.

V rámci projektu proběhne několik tematicky zaměřených exkurzí pro žáky školy do Pražského židovského města. Programy zde budou zaměřeny na holocaust a hebrejskou abecedu. Exkurze je plánována i do synagogy v Plzni.