EU peníze školám - projekt roku 2011

Cíle projektu

  Cílem aktivit je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a také v oblasti cizích jazyků ( především na 1. stupni naší základní školy), dále pak zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a na zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu na 1. i 2. stupni školy.   Dále si klademe za cíl vytvořit podmínky pro plnohodnotné zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučování za pomoci asistenta pedagoga tak, aby všichni žáci mohli uplatnit své individuální předpoklady.   Rádi bychom také zvýšili kvalitu výuky zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu neboť škola zatím zkušenosti s touto oblastí nemá. Za velmi efektivní pokládáme také vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti matematiky.

Cílovou skupinou budou žáci všech ročníků základní školy, prospěch – přímý či nepřímý - budou mít z projektu všichni žáci školy, tj. 216 dětí.

Naše škola se do projektu zapojila v těchto tématických oblastech.

Výsledkem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění a zefektivnění výuky vzděláváním učitelů, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, které budou dostupné dalším učitelům ve škole.
Nezanedbatelným výsledkem by mělo být zlepšení prospěchových výsledků žáků se SVP.

Zde jsou výsledky naší práce: VYPRACOVANÉ DUMy


EU peníze školám