Ukázka hodiny etické výchovy

Vybrali jsme závěrečnou (6.) hodinu z první tématické oblasti: Nejsem sám - poznávám se s druhými, která patří do prvního roku výuky etické výchovy.

Součástí této hodiny je teoretická příprava - osvojení teoretických znalostí

Rozvržení do jednotlivých hodin: 1. Úvodní hodina Ev 2. Moje jméno je zvláštní a krásné 3. Představujeme se 4. Co máme společného 5. Zlaté pravidlo 6. Klubko - síť přátelství

6. Klubko - síť přátelství

Cíle: Zopakovat si Zlaté pravidlo. Uvědomit si a zažít, že vzájemná pomoc a přátelství nás mohou nést. hodina etické výchovy

Metodický postup: - Všichni žáci si spolu s učiteli přenesou židličky a vytvoří uprostřed učebny veliký kruh, ve kterém se dnes bude hodina odehrávat. - Hodinu začneme společně v kruhu veselou písničkou Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, do které postupně vkládáme gesta a citoslovce.

Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, * když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát. * Když jsi kamarád, tak pojď si hrát, uvidíš jak budeš rád, že nás můžeš napodobovat, * (* - zde postupně vkládáme gesta a citoslovce: ňaf ňaf, ňuf ňuf, haťa paťa, ééé, cink, kuku, plesk (bum).)

- Krátce připomeneme Zlaté pravidlo, které minulou hodinu děti vyluštily z „rozevláté zprávy“: „Co chceš, aby druzí dělali tobě, dělej i ty jim.“ Několik dětí může uvést konkrétní příklady. - V dnešní hodině si mají děti uvědomit a zažít, že vzájemná pomoc a přátelství nás mohou nést.

  Učitel má připraveno klubko provázku a vysvětlí pravidla hry: ten, kdo má klubko si omotá kolem dlaně provázek a vybere někoho na protější straně kruhu, kdo mu s něčím pomohl, poradil, půjčil mu něco, hrál si s ním, ... , poděkuje mu za to a pošle mu klubko přátelství. Např.: „Petře, posílám ti klubko a děkuji ti, žes mi poradil s domácím úkolem.“; „Maruško, posílám ti klubíčko pro to, že si se mnou ráda povídáš o přestávce.“ ... Tak, jak si děti vzájemně předávají klubko a při tom říkají, čím si pomohly nebo udělaly radost, vzniká mezi nimi síť přátelství. Je dobré, když učitel dovede povzbudit a motivovat děti tak, že klubíčko předávají i chlapci děvčatům a naopak a když i v závěru hry, kdy už není mnoho spolužáků na výběr, najdeme na nich něco, za co bychom je mohli pochválit.

  Když je síť hotova, připomene učitel, že natažené provázky od někoho k někomu jen znázorňují to podstatné, co je mezi námi ve třídě: vzájemná pomoc a přátelství. hodina etické výchovy

hodina etické výchovy   A nyní přijde to nejdramatičtější a zároveň nejkrásnější: každý si může vyzkoušet, že vzájemná pomoc a přátelství nás mohou nést. Všichni napnou provázky sítě a dají ji až k zemi. Jeden z nich (za kterého soused přebere jeho provázek) si na síť lehne s upaženýma rukama a potom ho všichni společně zvednou. Je to zcela jedinečný a nezapomenutelný zážitek (a to i pro učitele, když ho jeho žáci v síti přátelství zvednou), při kterém si uvědomíte, že vzájemná pomoc a přátelství nás skutečně mohou nést.

  Potom postupně smotáváme provázek a vracíme klubko přátelství tomu, kdo mám ho poslal s ujištěním, že mu opět pomůžeme. Např.: „Petře, vracím ti klubko a ráda si s tebou budu zase o přestávce povídat.“; „Aničko, vracím ti klubíčko a zas ti poradím, když si nebudeš vědět rady s domácím úkolem.“ - Učitel provede krátkou reflexi hodiny a nechá děti vyjádřit, jak se jim dnešní hodina líbila.

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Šmídl 11.6.2007