Etická výchova - výuka na naší ZŠ

ZŠ Komenského - jednička v etice
(článek o úspěchu naší školy vyšel také v Sušických novinách dne 21. října 2011)


V souvislosti se současným děním kolem základního školství v Sušici se často diskutovala otázka, která škola je v čem dobrá a „nejlepší". Jedno je jisté – ZŠ Komenského je nejlepší v etické výchově, na kterou se zaměřuje. Znovu to potvrdila tím, že i letos získala první místo v soutěži pro základní a střední školy v rámci Programu podpory etické výchovy, kterou vyhlašuje nadační fond Josefa Luxe. Cílem projektů nadačního fondu je přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti, především aktivit usilujících o rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etických hodnot a kultivaci mediálního prostředí.
Na slavnostní vyhodnocení a ocenění letošního ročníku, ve středu 5. října, byla pozvána ředitelka Základní školy v Komenského ulici v Sušici Mgr. Marie Pitrová a vyučující etické výchovy ve škole, kterou v tomto roce zastupovala Mgr. Květoslava Vránová. „Komenda" získala totiž opět (poněkolikáté) první místo a setrvává tak na pozici nejlepší školy v tomto směru v rámci celé ČR.
Všichni ocenění převzali ceny z rukou předsedkyně NF Věry Luxové v budově KÚ Královéhradeckého kraje, za účasti gestora projektu Etická výchova, náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera a koordinátora projektu Mgr. Jana Šimáčka. Od nich také na adresu sušické školy zazněla slova: „Základní škola v Komenského ulici v Sušici je příkladem systematického zavádění etické výchovy do vzdělávání, pozitivní výsledky výuky etické výchovy patří v rámci celostátního měřítka k ojedinělým. Je vzorem ostatním školám."
Zeptali jsme se ředitelky ZŠ Komenského Mgr. Marie Pitrové, jaké pocity měla při přebírání letošního ocenění a jak je vnímala právě v souvislosti s reorganizací, která školu čeká od 1. července příštího roku.
„ Samozřejmě, měli jsme a máme radost z toho, že naši práci někdo uznává a dokáže ocenit. Spolu s kolegy z dalších škol jsme diskutovali o tom, kam až se nám podařilo `dojít` a co aktuálně máme v plánu, jak (v jejich případě) pokračovat.... Byla jsem požádána o příspěvek do veřejné diskuse – v našem případě to bylo povídání ve smyslu `výukou etické výchovy k sebezničení`. Nikdo z přítomných nechtěl věřit, že školu s takovým kreditem jaký máme my, by mohl někdo zlikvidovat. Stále se domnívají, že se situace musí změnit. Když se seznámili se situací u nás ve městě, byli z toho úplně konsternováni. Na druhou stranu nás potěšilo, kolik slov podpory a ocenění jsme slyšeli.
Na památku na dlouholetou spolupráci jsme pak předaly Věře Luxové a panu Šimáčkovi malý dárek `na rozloučenou`, knihu Výuka Šumavou, na jejímž vydání se naše škola významnou měrou podílela."
-as-

kopie-p1020885.jpg kopie-img_0230.jpg kopie-p1020880.jpg

V časopise Moderní vyučování se objevil zajímavý článek o výuce etické výchovy na naší škole. Nepřehlédněte jej.

Motto: "Každé naše jednání by mělo sloužit nejen vlastnímu prospěchu, ale i prospěchu jiných."

J. A. Komenský

V letošním školním roce učíme etickou výchovu ve 4. třídě /p. Zahradníková, p. Šmídl/, v 5. třídě /p. Vránová,p. Šmídl/, v 7. třídě /p. Vránová, p. Šmídl/.

Hlavním heslem etické výchovy je zlaté pravidlo: Co chceš, aby druzí dělali tobě, dělej i ty jim. Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani ty jim.

Jak se nám pracuje se můžete sami přesvědčit na fotografiích z hodin etické výchovy. Etická výchova se na naší škole stala nejdůležitějším článkem boje proti šikaně a dalším nežádoucím jevům /ubližování si, agresivní chování,.../. Kladete si otázku co je to vlastně etická výchova? a proč jsme si vybrali právě etickou výchovu? Rádi bychom Vám představili etickou výchovu trochu podrobněji. Připravili jsme pro Vás ukázku jedné z hodin etické výchovy. hodina etické výchovy

A jak vidí etickou výchovu naži žáci, kteří se jí účastní? Zeptali jsme se jich.

To, že hodiny etické výchovy jsou skutečně zajímavé může potvrdit i starosta našeho města Petr Mottl, který navštívil jednu z hodin etické výchovy. Pan starosta se spolu s paní ředitelkou aktivně zapojili do výuky etické výchovy a stali se tak opět alespoň na chvíli žáky.

1. místo - Nadační fond Josefa Luxe Dne 15. 9. 2009 získala Základní škola v Komenského ulici již posedmé ocenění Nadace Josefa Luxe v soutěži „Program podpory etické výchovy na základních a středních školách“. Oceňovány jsou v této soutěži školy, které jsou aktivní a které se snaží o zařazení etické výchovy do školních osnov. Slavnostní předání první ceny proběhlo na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe paní Věry Luxové, hejtmana Bc. Lubomíra France a dalších zástupců Královehradeckého kraje. Nechyběli ani vzácní hosté z řad Etického fóra ČR a Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Ocenění pro naši ZŠ převzala ředitelka školy Mgr. Marie Pitrová spolu s učiteli etické výchovy. V navazujícím semináři, kterého se zúčastnilo na 40 ředitelů škol Královehradeckého kraje, referovala ředitelka školy spolu s učiteli etické výchovy o způsobu, výsledcích a zkušenostech s výukou etické výchovy na naší škole.

Vysílání ČT1 o naší škole

19.11.2007 odvysílala Česká televize v hlavním zpravodajství na ČT1 reportáž nejen o výuce etické výchovy na naší škole. Celou tuto reportáž můžete znovu vidět na našem webu.