Ekologická výchova

Ukázky výstupů z projektů

Přinášíme Ván několik ukázek výstupů z našich projektů, které vloni proběhly na naší škole.

Ekologická výchova a péče o přírodu se v dnešní době stává osobní záležitostí každého člověka, nikoliv jen ekologických aktivistů, ochranářů či Ministerstva životního prostředí.
  Proto chceme i my ve škole dávat dětem co nejvíce námětů, poznatků, příležitostí a inspirací, aby se dokázaly v celé problematice orientovat a samy také dokázaly k péči o ochranu přírody přispět. Chceme v nich pěstovat pocit spoluodpovědnosti za to, v jakém prostředí budeme žít.
  Záleží nám na tom, aby se děti přírody nebály, měli ji rády, aby chápaly její obrovskou hodnotu a její význam pro lidský život.

Marie Pitrová

Od roku 2003 byly na naší škole organizovány fotosoutěže pro žáky školy i veřejnost.
Archiv fotosoutěží