Nechceme být boubelky, ale ani modelky

Cílem projektu je:   Prevence poruch příjmu potravy pro ohroženou skupinu žáků školy a tvorba osvětových materiálů.

Projekt se zabývá:   Vytvořením zdravých stravovacích návyků a zdravého životního stylu, osobnostním rozvojem žáků – sebehodnocením, sebepoznáním, posilováním sebevědomí, zvyšováním zodpovědnosti za své chování, výchovou k toleranci, komunikací.   Projekt je určen žákům 7. – 9. třídy. Zaměřuje se na prevenci mentální anorexie, bulimie a Crohnovy choroby

Části projektu: • Dva dvoudenní semináře na odloučeném pracovišti • Boubelky – získávání a třídění informací z různých zdrojů, výstupem bude vytvoření pravidel zdravého stravování a životního stylu • Vitamíny – naši přátelé- společné projekty žáků 1. a 2. stupně • Přednáška odborníka • Kurz zdravého vaření

Projekt finančně podporuje Nadace Via.

Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Lerchova

Vývo počtu žáků na ZŠ Lerchova

Vývo počtu tříd na ZŠ Lerchova

Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Lerchova

Vývo počtu žáků na ZŠ Lerchova

Vývo počtu tříd na ZŠ Lerchova